Archive for March 12, 2014

Pierre Darriulat (DĐ XHDS)  Bùi Thu Trang dịch  Theo Tia Sáng – Trong lớp trẻ ngày nay không có nhiều người theo đuổi các ngành KH&CN mà chỉ chạy theo sự hào nhoáng của tên gọi các ngành học, các trường đại học đua nhau mở các khóa kinh tế học, quản trị, marketing, nhưng sự thật là đa phần họ chỉ đào tạo ra những giao dịch viên ngân hàng, những nhân viên bàn giấy, những đốc công, và những người bán hàng.

Xem thêm: Nên nghĩ kỹ rồi hãy nói! + Bằng tiến sĩ Việt Nam: Hàng mã (more…)

Kính Hòa, (RFA) – Cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung quốc thường được nói tránh đi trong các văn bảng chính thức, trong các bài giáo khoa lịch sử. Lịch sử có nên được trình bày bằng cách thức như vậy để tránh xung đột hay không?  (more…)