Archive for March 18, 2014

Phạm Chí Dũng (RFA) – “Đại diện Bộ Công an” có thể sẽ gây phiền toái hơn cho nội tình cơ quan này và càng làm khó cho danh thể của Nhà nước Việt Nam trước Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

HÀNG NGÀN NGƯỜI H’MONG BIỂU TÌNH LỚN TẠI TUYÊN QUANG

Xem thêm: Trích ABS điểm tin thứ Ba, 18-03-2014 + Liên Hiệp Quốc : Tội ác của chế độ Bắc Triều Tiên ngang hàng với tội ác Khmer Đỏ (more…)