Archive for March 25, 2014

Nguyễn Hữu Vinh (RFA-Blog) – Chừng đó câu hỏi cần được trả lời. Những điều rút ra qua vụ Bôxit để trả lời câu hỏi đó, đã thể hiện bản chất của những chủ trương lớn và cái Đảng đã đẻ ra những chủ trương lớn kia đang phục vụ ai? Khi mà các chủ trương lớn của đảng là tai họa khủng khiếp cho nhân dân mà không ai phải chịu trách nhiệm?

Và câu trả lời vắn tắt nhất, gọn gàng nhất là hãy trả quyền tự quyết về cho nhân dân.

(more…)

(VOA) – Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama nói với các sinh viên tại Trung tâm Stanford của Đại học Bắc Kinh rằng quyền tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng, và quyền tự do ngôn luận là những quyền phổ quát.

Xem thêm: Diễn văn của Michelle Obama tại ĐH Bắc Kinh + Những hình ảnh về hoạt động của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong chuyến thăm Trung Quốc

(more…)

Phạm Chí Dũng (BVN) – Dù bị một số giới quan sát phương Tây xem là chế độ còn “phát xít” hơn cả Việt Nam, ít nhất thế hệ lãnh đạo mới ở Trung Quốc vẫn biết và vẫn dám làm một ít đầu việc mà giới chính khách cao cấp ở Hà Nội chưa bao giờ dám quyết định.

Xem thêm: Kiến Nghị của luật sư Hà Huy Sơn về quản lý đất đai

(more…)