Archive for March 28, 2014

Hai Miên (Dân Luận) Theo Dòng Chúa Cứu Thế – Nói chung, những mâu thuẫn xảy ra trong xã hội xuất phát từ sự bất bình đẳng về quyền lực chính trị, về lợi ích kinh tế và về các mối quan hệ xã hội là những nguyên nhân chính dẫn đến những xung đột giữa các cá nhân và các nhóm trong xã hội.

Nhìn chung, xã hội hình thành hai nhóm người chính: nhóm người thống trị và nhóm người bị trị. Những mâu thuẫn dẫn đến xung đột mang tính tập thể thường phát sinh từ hai phía: nhóm người thống trị thâu tóm quyền lực về chính trị, xã hội và nguồn lợi về kinh tế; họ cố gắng duy trì quyền lực và lợi ích cho bản thân cũng như cho phe nhóm của họ bằng việc cũng cố lực lượng quân sự và áp đặt những luật lệ tự lập ra như những công cụ đắc lực để bảo vệ chế độ. Ngược lại, những người thuộc nhóm bị trị gồm nhiều thành phần trong xã bị đối xử bất công, bị người đãi hoặc bị kỳ thị tôn giáo, sắc tộc, giới tính, lập trường chính trị…, họ đấu tranh đòi quyền công bằng và bình đẳng trong xã hội.

Xem thêm: Vi phạm nhân quyền ở Việt Nam: Ai sẽ bị chế tài? + Chiếc dùi cui quật vào đâu? + Bức thư cảm động của luật sư gửi Hội đồng xét xử tướng cướp Hồ Duy Trúc (more…)

BS Hồ Hải – Đạo cộng sản đã phá nát đến 8 thế hệ Việt Nam rồi. Đất nước hôm nay tan đàn xẻ nghé, đạo đức suy đồi, văn hóa loạn lạc, con người không có phương hướng để sống chưa đủ hay sao, mà ngành giáo dục còn có những đề văn không thực tế, kiềm hãm tư duy trẻ đến như thế này? Liệu đảng cầm quyền còn muốn hãm hiếp cả xác lần hồn dân Việt đến bao giờ nữa?

Xem thêm: Cười sặc cách trả lời của nhà Ma học (more…)