Archive for March 31, 2014

Nguyễn Trọng Vĩnh(Basam.info) – Một mặt họ thực hiện ý đồ kiểm soát thị trường nước ta, lũng đoạn nền kinh tế nước ta, mặt khác họ chủ trương phá hoại kinh tế ta, nhất là của nông dân.

Xem thêm: Châu Âu cảnh báo độc hại, hàng Tàu vẫn tràn ngập thị trường Việt và nhiều bài liên quan (more…)