Nghị Quyết SR-455: ‘Hãy trả lại sự thật cho lịch sử’

Posted: April 2, 2014 in Uncategorized

Nhận thức là một quá trình...

TNS. Richard Black vinh danh Quân, Dân, Cán, Chính VNCH

Linh Nguyễn(NV) WESTMINSTER, California – Ông Richard Black, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Virginia đến Little Saigon trong hai ngày để trao tặng cộng đồng người Việt Nghị Quyết SR-455, vinh danh Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa, và đặt vòng hoa lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Ba, tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster.

Learn more: Sài Gòn thất thủ – Kỳ 1Sài Gòn thất thủ – Kỳ 2Sài Gòn Thất thủ – Kỳ 3Sài Gòn Thất Thủ – Kỳ 4 (DCVOnline).

View original post 1,366 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.