Hòa hợp hòa giải ? Mời xem phỏng vấn “Niềm vui của những người không thờ ơ và không làm ngơ!!! ” của người Việt ở Hải ngoại

Posted: April 28, 2014 in Uncategorized

nguoi san tin

Hầu hết người Việt hải ngoại đã phải rời bỏ quê hương, ruộng vườn, tài sản và người thân để tìm đến vùng đất xa lạ chì vì hai chữ tự do.

Họ hy vọng rằng nơi họ đến sẽ được sống như một con người với nhân phẩm được tôn trọng và những cơ hội thăng tiến đồng đều.

Sau những khổ đau, mất mát, tại quê hương thứ hai họ có những ngày tháng nguôi ngoai để xây dựng lại cuộc sống. Nhưng vấn đề chưa được gọi là hoàn toàn như mong muốn. Một vấn đề khiến người Việt tỵ nạn Cộng sản vẫn phải đau lòng và lắm khi phẫn nộ trong gần 40 năm qua, vì luồng dư luận tiếp tục xuyên tạc con người Việt Nam tự do, về cuộc chiến tranh tự vệ của người Việt trước sự bành trướng của chủ nghĩa…

View original post 385 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.