Archive for May 24, 2014

Tô Hải (NhátSĩBảoThủ) Nhật ký mở lần thứ 94 (23 /5/2014): “HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG, LỆ THUỘC”…, QUẢ BỒ HÒN ĐÃ THỰC SỰ NHÈ RA CHƯA? (more…)

Lê Quang Bình (Tuanvietnam) – Các trí thức mà cụ thể là các nhà khoa học xã hội Việt Nam cần phải thực hiện vai trò trọng yếu của mình. Họ không thể né tránh mãi các vấn đề mang nhãn “nhạy cảm” để bỏ mặc những ung nhọt tồn tại trong xã hội.

Xem thêm: Kẻ giấu mặt trong cuộc bạo loạn ở Bình dương là ai? (more…)