Archive for June 7, 2014

Phạm Ngọc Cương (Ba Sàm) – “Đâu rồi cái tinh thần ‘còn cái lai quần cũng đánh’? Kẻ cướp vẫn ngày càng nghênh ngang đi lại và thao túng. Về mặt chiến lược TQ lại tạm thắng. Nhà cầm quyền VN hôm nay hành xử không khác gì một anh chồng hèn và bạc nhược, lăng quăng, xin xỏ lòng tốt của chính kẻ tình địch cắm sừng lên đầu mình”. (more…)