Archive for June 13, 2014

Nguyễn Mộng Hoài (Quê Choa) – Theo dõi việc đọc đi đọc lại trên sóng Đài TNVN, kể cả nghe lại trên báo điện tử của Đài bài của nhà báo Nam Dũng tạm kê ra 4 món nợ lớn mà Quốc hội, đúng hơn là một số vị Bộ trưởng trong Chính phủ đã và đang “nợ” cử tri. Nghe xong, tôi lo thay cho nhà báo Nam Dũng dám nói lên một mảng sự thật mà đất nước ta đã trải qua, mà các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước “nợ” cử tri, tức là nợ nhân dân.

Xem thêm: Trình độ của quan chức và sự hưng thịnh đất nước + Theo “đảng quang vinh”, lâm nguy vận nước  (more…)