Archive for June 22, 2014

Phạm Chí Dũng (VOA-Blog) – “Sell in May and go away” – bán tháng Năm rồi đi chơi – như một lời chú của giới đầu cơ phương Tây. Nhưng từ năm 2012 đến nay, câu thành ngữ này lại đặc biệt đồng cảm với trường hợp Việt Nam.

Xem thêm: Thị trường đầu ra: “Ác mộng” của doanh nghiệp
(more…)