Archive for June 25, 2014

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị – Chữ Kê (more…)

(BBC) – Việt Nam bị một bảng xếp hạng đặt ở vị trí ‘đội sổ’ về đóng góp tổng thể cho nhân loại.

Xem thêm: Việt Nam lại đứng thứ nhì thế giới!

(more…)

Kính Hòa (RFA) – Căng thẳng với Trung quốc đã lấn sang cả ngôn ngữ ngoại giao khi mới đây ông Dương Khiết Trì nói rằng chuyến đi của ông sang Việt Nam là để kéo đưa con hoang đàng trở về. Những người cộng sản Việt nam ngày càng ở trong một thế lưỡng nan giữa bảo về quyền lợi dân tộc và quyền lực của chính mình dưới danh nghĩa cộng sản.

Sau chuyến làm việc tại Việt nam, người phụ trách ngoại giao của Trung quốc là ông Dương Khiết Trì phát biểu với báo chí nước ông rằng chuyến đi của ông như một cố gắng kéo “đứa con hoang đàng’ là Việt nam về với Trung quốc.


.
Xem thêm: Chính Quyền Việt Nam Loay Hoay Giữa Trung quốc và Dân Chúng
(more…)