Archive for June 26, 2014

Nguyễn Hưng Quốc (VOA-Blog) – Thời chiến tranh, từ 1954 đến 1975, ở miền Bắc, bộ máy tuyên truyền của nhà nước lúc nào cũng rang rảng khoe là ở Việt Nam (nghĩa là miền Bắc và “vùng giải phóng” ở miền Nam), chỉ cần bước ra ngõ là gặp ngay anh hùng; còn trên thế giới thì hầu như mọi người đều ngưỡng mộ Việt Nam; nhiều người, tối ngủ, nằm mơ thấy mình làm người Việt Nam!

Xem thêm: VN- tâm lý “chờ sung rụng” và trạng thái “bị lờn thuốc” (more…)

Vũ Hoàng & Nguyễn-Xuân Nghĩa, (RFA) – Từ mấy năm qua, dư luận chứng kiến một nghịch lý tại nhiều nơi, như Miến Điện, Thái Lan hay Trung Quốc về mối quan hệ giữa hai phạm trù dân chủ và phát triển với một kết luận được nhiều người cho là chân lý. Đó là dân chủ chưa chắc đã có lợi cho phát triển kinh tế, ít ra tại các nước chưa qua giai đoạn công nghiệp hóa như các nước Tây phương. Mục Diễn đàn Kinh tế lần lượt phản bác “chân lý” đó qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.


(more…)

(Người Buôn Gió) – Năm thứ 69, nước Vệ thời nhà Sản. Tề đem chiến thuyền đánh vào biển Đông nước Vệ, thế mạnh như chẻ tre.  Nhà Sản sai hải cảnh cùng dân binh nghênh chiến. (more…)