Archive for July 3, 2014

Nền kinh tế công cụ

Posted: July 3, 2014 in Uncategorized
Tags:

Vũ Hoàng & Nguyễn-Xuân Nghĩa, (RFA) – Trong mối quan hệ kinh tế khá đặc biệt của Việt Nam với Trung Quốc, có một khái niệm ít được chú ý là tính chất “công cụ”. Chuyện ấy là gì, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu qua phần trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa do Vũ Hoàng thực hiện.


.
Xem thêm: Bệnh “thiếu nội dung thông tin” của quan chức Việt Nam + Thời sự VN: chai lì cảm xúc
(more…)

Advertisements