Archive for July 11, 2014

ABS: Đọc bài này để biết kinh tế biển thời VNCH phát triển như thế nào, cho dù đang trong giai đoạn chiến tranh, gặp nhiều khó khăn; hơn nữa, VNCH chẳng phải “bạn bè, đồng chí” gì với Trung Quốc, nhưng ngư dân miền Nam được tự do ra khơi đánh bắt cá và khai thác nguồn tài nguyên biển.

(TP) cơ quan trung ương ĐTNCSHCM – Ngày 23/5/2014, tại cuộc họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, trả lời báo chí về việc quản lý Hoàng Sa, Trường Sa những năm 1960-1970 của thế kỷ trước, Bộ Ngoại giao khẳng định “Công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý với Hoàng Sa và Trường Sa”.
(more…)

Advertisements