Archive for July 22, 2014

Thanh Vũ (QuêChoa) Theo NNVN – Điều không ai hiểu nổi là vì sao đã biết rất rõ rằng chất lượng dây chuyền, máy móc thiết bị của Trung Quốc “chỉ ở mức trung bình, thường xuyên xảy ra sự cố”, mà vẫn chấp nhận?

Xem thêm: Phân hóa giàu nghèo đang tăng nhanh + VN thất thu thương mại 37 tỉ USD vì thủ tục xuất nhập khẩu
(more…)

Advertisements