Archive for July 23, 2014

Tú Anh (VNTB) – Điểm đáng chú ý là nợ đã tăng trưởng với tốc độ rất nhanh so với GDP kể từ năm 2009 đến nay, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm xuống.

Xem thêm: Nợ của Trung Quốc vượt 250% GDP + Trung Quốc: Nợ công tăng chóng mặt + Mặt trái của kinh tế Trung Quốc
(more…)

Advertisements