Archive for July 25, 2014

Nguyễn Hưng Quốc (VNTB FB) – Ở Tây phương, hầu như ai cũng đồng ý ba tên siêu sát thủ hàng đầu của thế kỷ 20 là Hitler, Stalin và Mao Trạch Đông.

Xem thêm các bài viết khác của Nguyễn Hưng Quốc: Huyền thoại – chất dinh dưỡng của độc tài + Đánh đổ huyền thoại + Quyền lực và trách nhiệm
(more…)

Advertisements

Vẫn như cũ!

Posted: July 25, 2014 in Uncategorized
Tags:

Gs Nguyễn Văn Tuấn (QuêChoa) – Nhìn kĩ những gì xảy ra ở VN gần đây thì tôi nghĩ VN chẳng đổi mới trong tư tưởng và cách hành xử. Có thể lấy vụ Nhã Thuyên để minh hoạ cho nhận xét đó. Nhã Thuyên viết một luận văn về một nhóm văn chương có tên là “Mở Miệng”, và luận văn được cho điểm tuyệt đối 10/10. Nhưng đùng một cái, người ta lập một hội đồng khác đánh giá lại luận văn và thu hồi bằng thạc sĩ của cô ấy.

Xem thêm: Đừng nghe đảng dọa ma + Ai kìm hãm Dân Chủ?
(more…)