Archive for September 15, 2014

Lê Vy (RFI) – Chưa bao giờ tại Trung Quốc, công nhân lại rầm rộ xuống đường biểu tình trên diện rộng như vào lúc này, từ công nhân làm việc cho các hãng Nike, Adidas, Converse cho đến tập đoàn bán lẻ Walmart của Mỹ … Hàn Đông Phương (Han Dongfang), người sáng lập ra công đoàn độc lập đầu tiên tại Trung Quốc, có bài viết về vấn đề này và được nguyệt san Le Monde diplomatique số ra tháng 09/2014, đăng tải.

Xem thêm: Đức Đạt Lai Lạt Ma không có người nối nghiệp? + Du lịch Trung Quốc giá rẻ viếng tượng «Bác» Đặng Tiểu Bình? + Nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ Trung Quốc
(more…)

Advertisements

Nên ban hành nghị quyết đảng, dùng quyết tâm chính trị để kéo dài sự sống cho một xã hội sắp chết? Nên đổi mới công cuộc xây dựng con người mới XHCN? Nên… tin tưởng các đỉnh cao trí tuệ sẽ nghĩ ra khẩu hiệu.

Hồ Quang Lợi Trùm dư luận viên Hanoi (VNN) – Mặc dù xây dựng nền tảng đạo đức xã hội luôn là điều cốt yếu, nhưng cũng cần có những quy định pháp lý để chống bệnh vô cảm. Một xã hội vô cảm sẽ là một “xã hội chết”.

Xem thêm: Người Việt lạc quan và những số 9 ‘trong mơ’ + Việt Nam khác thế giới: Bán trà đá không coi là… thất nghiệp! + Tàu tiền tỷ bán như sắt vụn: Lại là hàng Trung Quốc!
(more…)