Archive for September 20, 2014

Tễu – Tòa án kết tội Dân oan Cấn Thị Thêu 15 tháng tù giam, ông Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù giam và ông Lê Văn Thanh 12 tháng tù giam với tội danh “chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 BLHS.

Xem thêm: Tin liên quan + Luật sư bỏ về trong phiên sơ thẩm 3 dân oan Dương Nội.

Link cuộc phỏng vấn giữa Pv. VRNs với Ls Trần Thu Nam: Nhiều chứng cứ bịa đặt trong phiên tòa dân oan Dương Nội
(more…)

Advertisements

Tiếp theo phần trích điểm tin của trang ABS liên quan đến CCRĐ ở miền Bắc, sau khi nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức một cuộc triển lãm về “Cải Cách Ruộng Ðất 1946-1957” do Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia ở Hà Nội thực hiện.
(more…)

Trích phần điểm tin của trang ABS liên quan đến CCRĐ ở miền Bắc, sau khi nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức một cuộc triển lãm về “Cải Cách Ruộng Ðất 1946-1957” do Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia ở Hà Nội thực hiện.
(more…)