Archive for September 24, 2014

Nguyễn Trung (QuêChoa) – Viết về đại hội XII sắp tới của ĐCSVN[1] – Trong bài 3 (Chúng ta lựa chọn gì cho tổ quốc?) tôi cho rẳng để đưa đất nước ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay, đại hội XII sắp tới nên tập trung giải quyết 3 việc lớn:

–      Cải cách thể chế chính trị toàn trị hiện nay (Bài 4 A)
–      Hoàn thiện kinh tế thị trường  (Bài 4 B)
–      Đổi mới ĐCSVN để phấn đấu trở thành đảng của dân tộc  (Bài 4 C).
(more…)

Advertisements

Lịch sử và tuyên truyền

Posted: September 24, 2014 in Uncategorized
Tags:

Kính Hòa (RFA) – Bộ phim mang đề tài lịch sử hiện đại của Việt nam là “Sống cùng lịch sử” đã được nhiều người trong giới chuyên môn điện ảnh phân tích khía cạnh điện ảnh cũng như quảng bá trên thị trường của nó. Bên cạnh đó sự ế ẩm của bộ phim cũng phản ánh sự quan tâm của người Việt đối với lịch sử hiện đại của dân tộc. Sau đây là ý kiến một số nhà giáo và trí thức về việc này.


.
Xem thêm: Bộ phim bị ế kể về trải nghiệm của ba cô cậu đi bụi lên Điện Biên + ‘Ðểu cáng đã lên ngôi!’
(more…)