Archive for October 28, 2014

Bơi trong Hồ Rác

Posted: October 28, 2014 in Uncategorized
Tags:

Hạ Đình Nguyên (BVN) – Sau mấy ngày họp Quốc hội, trong hội trường mới xây xong hoành tráng – hiện đại, các đại biểu đã phát biểu rất mạnh mẽ, nêu lên những bức xúc, lo lắng, và nhiều câu hỏi đã đặt ra.

Tạm gác qua vấn đề đối ngoại trong quan hệ thì thụp Việt-Trung và nỗi ám ảnh Biển Đông, thì vấn đề nội trị được xem là mối quan tâm làm nóng hội trường, trong đó “tham nhũng” và “kinh tế” vẫn giữ vị trí hàng đầu – như bao lâu nay – của cái gọi là “phức tạp” và “nghiêm trọng”. Chỉ riêng vấn đề nợ công túi tư, chi thường xuyên, chi đầu tư, chi trả nợ đã thấy “rối loạn tiền đình”, nói chi đến chuyện đánh chuột sợ vỡ bình, mà có khi tự chuột nó làm bình vỡ?

� Xem thêm: Góp ý kiến nhân Quốc hội bàn về đổi mới giáo dục: Đổi mới toàn diện giáo dục – một việc chưa thể thực hiện.
(more…)

Advertisements

Tễu “Quyền im lặng” áp dụng có hiệu quả hay không còn liên quan đến nhận thức, hiểu biết của người dân. Nếu cứ cho im lặng có thể sẽ dẫn đến cản trở hoạt động điều tra” ĐBQH Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Quốc hội có cuộc trao đổi với Infonet về “quyền im lặng”.

� Xem thêm: Giới luật sư phản ứng dữ dội với câu nói ‘thóa mạ’ của ĐB Đỗ Văn Đương.
(more…)

Dương Vinh Không (Quê Choa) – Tư tưởng và đạo đức là hai khái niệm luôn đi đôi với nhau. Tư tưởng đúng đắn thì đạo đức có nhân bản, tư tưởng đen tối thì đạo đức phi nhân bản. Những kẻ thực hiện đường lối chính trị độc tài phi nghĩa, cai trị nhân dân làm cho đất nước lạc hậu ngèo hèn, nhân dân khổ cực là những kẻ có tư tưởng đen tối vì thế đạo đức của chúng nhìn từ góc độ nào cũng đều là phi nhân bản.

� Xem thêm: Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản? + Những trích đoạn Trần Đức Thảo viết về Hồ Chí Minh
(more…)

Tan hỏa mù

Posted: October 28, 2014 in Uncategorized
Tags:

Bùi Tín (VOA-blogBasam) – Ít lâu nay, trong giới bình luận thời sự trong và ngoài nước đã có không ít người lạc quan cho rằng trong lãnh đạo đảng CS có một sự phân hóa, bên cạnh xu hướng thân Tàu, dựa vào Tàu, đã có một bộ phận muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây.

Xem thêm: Các chuyến đi xin thần phục và Phái bộ thiên triều mang ấn phong vương.
(more…)