Archive for November 24, 2014

(BBC) – Vụ xử lý sai phạm với cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam về vi phạm chính sách nhà, đất là tiến bộ của Đảng Cộng sản, nhưng chưa rõ liệu sẽ chỉ dừng lại như biện pháp xoa dịu dư luận hay không.

� Xem thêm: Trích Dân Luận điểm tin 24/11/2014 + Không thể lí giải ông Trần Văn Truyền lại giàu đến thế + “Bài học” Trần Văn Truyền: dân nên tin về điều gì?
(more…)

Vì sao dối trá ?

Posted: November 24, 2014 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Thị Từ Huy (Blog RFA) – Trước những vấn nạn của đất nước, của dân tộc ngày hôm nay, những người Việt Nam nào còn một chút lương tri, còn có trách nhiệm và còn suy nghĩ đều tự đặt câu hỏi: « vì sao chúng ta đến nông nỗi này ? ». Và đã có không ít người đi tìm nguyên nhân trong căn tính của dân tộc.

� Xem thêm: Vuốt ve vùng cấm và ý kiến dân biểu + Quan làm sai, ‘thượng đế’ phải ra đường
(more…)