Archive for November 25, 2014

VNTB: Chủ đề “nhất thể hóa đảng-chính quyền” thực ra đã được nêu ra cách đây 20 năm, nhưng hàng loạt nguyên cớ đã được nại ra để ngăn trở chủ trương hợp lý này.

� Xem thêm: Có một giới siêu giàu khác + Chuyện tát nước sông.
(more…)

Thanh Trúc (RFA) – Vụ tranh chấp quyền thừa kế nhà trong gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, mà cao điểm là lệnh cắt đất ngày 24 tháng Mười vừa qua theo chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào khi ông Cù Huy Hà Vũ không có mặt ở Hà Nội, liệu có phải là vụ kiện tụng dân sự bình thường hay ẩn đằng sau một động lực chính trị.


.
� Xem thêm: ‘Tại, bởi, vì, do…’ + Ngoại giao phương Tây chú ý nhiều đến nhân quyền VN.
(more…)

Công lý và Quốc Hội

Posted: November 25, 2014 in Uncategorized
Tags:

Kính Hòa (RFA) – Có liên quan gì giữa Công lý và Quốc hội hay không? Câu trả lời đương nhiên là có vì đó là hai lĩnh vực quan trọng của một thể chế nhà nước. Hơn nữa dưới thể chế chính trị của Việt nam hiện tại được gọi là dân chủ tập trung, tất cả quyền lực đều qui về một mối, nên Công lý của Tư pháp, và Quốc hội của Lập pháp lại càng có liên quan với nhau.


.
� Xem thêm: Dân Oan cả nước biểu tình lớn tại Hà Nội + Ai đang làm xấu hình ảnh Thủ đô ?
(more…)