Archive for November 26, 2014

Gia Minh (RFA) – Hai phiên phúc thẩm đối với bốn người dân Dương Nội giữ đất diễn ra hôm nay 25 tháng 11 tại tòa án Nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.


.
� Xem thêm: Trích ABS điểm tin 26/11/2014
(more…)

Việt-Long– theo Geoffrey Barker, The Australian Financial Review, Nov. 24, 2014  (RFA) – Những lời cường điệu và tựa đề lớn trên báo chí sau bài diễn từ của ông Tập Cận-Bình trước quốc hội và Thỏa hiệp Tự do Mậu dịch Trung Quốc- Australia là điều dễ hiểu. Ông họ Tập quảng bá lời bảo đảm về ý hướng của Trung Quốc, trong khi thỏa hiệp kia mở ra cơ hội kinh tế lớn lao cho Australia.

� Xem thêm: Trích ABS điểm tin + Cứ tưởng Trường Sa là của bọn “đế quốc” Mỹ hoặc của bọn “thực dân” Mỹ… + Biển Đông dậy sóng vì đảo nhân tạo Trung Quốc.
(more…)

Minh Tâm (VNTB) – Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ghi: “Đảng không cho phép bất cứ ai dựa vào quyền thế để làm trái luật; mọi vi phạm đều đưa ra xử lý theo pháp luật, không được giữ lại để xử lý nội bộ, không được làm theo kiểu phong kiến, dân thì phải chịu hình phạt, quan thì xử theo lễ. Phải nghiêm trị tất cả những kẻ phạm tội bất kỳ ở cương vị nào và phải đảm bảo công bằng về nghĩa vụ và quyền lợi của công dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr. 121.).

� Xem thêm: Từ việc xử lý quan chức tham nhũng ở VN: “Nhà tù sẽ phóng thích trộm cướp”? + Người siêu giàu ở Việt Nam ‘nắm’ 20 tỷ đôla + Hỏi Ngu về ông Truyền.
(more…)