Archive for December 1, 2014

Văn hóa từ quan ở Việt Nam

Posted: December 1, 2014 in Uncategorized
Tags:

Minh Hiếu (QuêChoa) Theo Kiến thức.net.vn – Số lượng quan chức xin từ chức đã ít, những người từ chức vì lòng tự trọng lại càng hiếm. Không ít người sai phạm, từ chức để trốn vòng lao lý.

� Xem thêm: Trả lại cho con người cái gì của con người + Hãy thôi lừa dối nhau và lừa dối chính mình.
(more…)

(BBC) – Để phù hợp hơn với Hiến pháp sửa đổi và các công ước quốc tế mà nhà nước đã và mới ký kết trong thời gian gần đây, Việt Nam đang cân nhắc sửa đổi các quy định luật pháp liên quan nhân quyền, trong đó không chỉ cân nhắc các điều như 88, 79 và 258 trong Bộ luật Hình sự, theo một nhà nghiên cứu luật học và nhân quyền ở trong nước.

� Xem thêm: Một cuộc tọa đàm công phu và… quyết liệt.
(more…)