Archive for December 2, 2014

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị
(more…)

Tú Anh (RFI) – Sau 60 ngày huy động lực lượng dân chủ, cuộc đấu sức có vẻ nghiêng về phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, làn sóng bất bình này là một ” lời cảnh cáo ” đối với chế độ Trung Quốc.

� Xem thêm: Trích ABS điểm tin + Hồng Kông: Lãnh đạo Occupy Central kêu gọi giải tán biểu tình + 10 cách để hiểu phong trào Chiếm Trung Tâm tại Hồng Kông.
(more…)

Nhát Sĩ Bảo Thủ (Tô-Hải’s Blog) Nhật ký mở lần thứ 122 – Ngày 01/12/2014

� Xem thêm: Thẻ đảng và số má giang hồ.
(more…)

(VNTB) – Nhà cầm quyền cộng sản độc tài độc đảng tại Hà Nội đã và đang hạn chế hay tước bỏ mọi nhân quyền của toàn dân Việt Nam được nêu ra trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và hai Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà Việt Nam đã ký kết và cam kết tuân giữ. Họ hạn chế hay tước bỏ trên phương diện lý thuyết (luật pháp) lẫn trên phương diện thực tế (hành xử).
(more…)