Archive for December 6, 2014

Trần Thị Hải Ý (DânLàmBáo) – Hãy dọn lòng lắng nghe, nghe đi nghe lại giọng đọc xuất hồn của Hữu Thỉnh – Nhà thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật VN:
(more…)

Kháng cự là vô ích

Posted: December 6, 2014 in Uncategorized
Tags:

Rachel Lu (Dân Luận) – Bắc Kinh trở thành người thắng đậm sau các cuộc biểu tình đã làm xã hội Hồng Kông tả tơi.

� Xem thêm: Phong trào bất tuân dân sự tạo lớp người Hồng Kông mới + Hồng Kông càng biểu tình, Trung Quốc càng lợi + Trích ABS điểm tin.
(more…)

Nam Nguyên (RFA) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trấn an các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp khi ông đưa ra các con số đẹp cho kế hoạch 2015.


.
� Xem thêm: Tiền lương Việt Nam vẫn thấp trong khu vực + Thực trạng xã hội khẳng định lãnh đạo vô dụng hay thực tài + Không tham nhũng, không bán nước, không bóc lột dân đen… thì tiền đâu mà xây biệt thự như thế này…
(more…)