Archive for December 9, 2014

Que Diêm FB – Có lẽ không quá đáng để nói rằng ông Nguyễn Trần Bạt là một người mà tiếng Anh gọi là “thinker” của VN. Ông có nhiều ý kiến hay, sâu lắng, và đáng được trích dẫn.

� Xem thêm: Trích ABS điểm tin + “Bắt khẩn cấp” một nhà văn chân chính! + Bắt quả tang một kẻ muốn làm Người chân chính!
(more…)