Archive for December 14, 2014

Phạm Huyền (VNN) – Nhiều doanh nghiệp Việt Nam và cả các lãnh đạo cũng rất lơ mơ về việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hay các hiệp định tự do thương mại đang đàm phán. Kiểu làm trước, học sau này đang làm mất đi nhiều cơ hội cho chính DN Việt trên sân nhà.

� Xem thêm: Thiếu chuyên nghiệp + Để mất rừng, lỗi thuộc về… toàn dân!
(more…)

Nguyễn Vinh (TBKTSG Online) – Đọc báo, thấy tỉnh Bình Thuận vừa công bố việc mua tin tố giác tham nhũng. Một lần nữa, câu hỏi cũ nảy ra ngay trong đầu người đọc: ai (dám) bán những tin đó?

� Xem thêm: WB: Tham nhũng đất đai chỉ đứng sau cảnh sát giao thông + Những thiếu gia của quan chức + Tướng công an lạm quyền xây biệt thự chui.
(more…)