Archive for December 21, 2014

(BBC) – Một người sống ở Hà Nội, nhà báo Trần Tiến Đức, cho rằng tình trạng ‘im lặng’ trước bất công ở một bộ phận dân chúng trong xã hội Việt Nam hiện nay, thể hiện một ‘thực trạng về giác ngộ công dân’ trong xã hội.

� Xem thêm: Trách nhiệm đối với người bị oan! + Quan tỉnh Bình Dương cho thuê đất: Bụt trên chùa cũng phải u ư!
(more…)

Việt Nam sẽ đi về đâu?

Posted: December 21, 2014 in Uncategorized
Tags:

Dương Hoài Linh (Dân Luận) – Năm trăm năm trước nhà tiên tri đầy tài năng của dân tộc Việt Nam là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được cho là đã đưa ra nhiều tiên đoán chính xác về các sự kiện chính trong lịch sử Việt nam dựa trên những quẻ bói toán của Kinh Dịch và Lý học. Nhiều nguời cho rằng ông đã tiên đoán rằng tình hình chính trị xã hội Việt Nam sẽ có nhiều biến động dữ dội trong vòng 5 năm tới. Tôi thì không tin lắm về vấn đề này vì nó vượt ra ngoài sự hiểu biết của mình. Nhưng lại vô cùng tin vào những dấu hiệu báo trước sự cáo chung của một triều đại, một chế độ trong lịch sử dân tộc.

� Xem thêm: Sản xuất trong nước bị hàng lậu từ Trung Quốc đe dọa + Bằng đại học gần mất hết giá trị? + Bỏ tiền ‘chạy việc’ sau tốt nghiệp?
(more…)