Archive for December 22, 2014

Mai Anh Tổng hợp (GDVN) – Theo ông Thành, trong giai đoạn 2007-2013, tổng kiều hối là nguồn vốn lớn thứ 2 tại Việt Nam (sau vốn FDI), và lớn hơn cả vốn ODA đã giải ngân.

� Xem thêm: Ngân hàng đua nhau thu hút kiều hối + Dư Luận Viên Của Mỹ?
(more…)

(BBC) – Một phó thủ tướng Việt Nam khẳng định quan điểm của chính phủ Việt Nam là không công nhận mại dâm là hợp pháp mặc dù có các ‎ ý kiến khác nhau.

Bài cũ liên quan: Mại dâm và yêu nước, bên nào nặng hơn?

� Xem thêm: Vân Canh: Cưỡng dâm 10 lần = 1 bản cam kết (!)
(more…)