Archive for December 25, 2014

Phạm Trần (ĐT) – Những ngày cuối năm 2014 ở Việt Nam chỉ thấy lan tràn những lời Lãnh đạo nhắc Quân đội và Công an phải tuyệt đối trung thành và chịu lãnh đạo tòan diện của đảng để chống “diễn biến hòa bình”, chống phá  “các thế lực thù địch”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và ngăn chặn việc “hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.”

� Xem thêm: Giấc mơ Trung Hoa: Vạch rõ chiêu cho vay nhân dân tệ + Khiếp! Một đại hội tiêu hết 2.000 tỷ đồng mà vẫn chẳng ra gì.
(more…)

Phía sau những kiến nghị

Posted: December 25, 2014 in Uncategorized
Tags:

Mặc Lâm (RFA) – Từ vài năm qua mỗi lần có sự việc quan trọng xảy ra người ta thấy xuất hiện những thư ngỏ, kiến nghị gửi cho nhà nước những đề nghị mà hàng ngàn người ký tên yêu cầu thực hiện. Những thư ngỏ, kiến nghị ấy chưa bao giờ được trả lời hay thực hành dù là một điều rất nhỏ. Câu hỏi đặt ra, tại sao không có kết quả nhưng hàng ngàn người vẫn tiếp tục ký những kiến nghị có vẻ vô vọng ấy?


.
� Xem thêm: Biạ Đặt Về Nhà Văn N.Q. Lập + Bùi Ngọc Tấn và Nguyễn Quang Lập.
(more…)