Archive for December 29, 2014

Nguyễn Đình Ấm (VNTB) – Với kinh nghiệm của mình, tôi khẳng định vụ Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng cũng là oan sai.

� Xem thêm: Luật sư Hoàng Văn Quánh & Phạm Hoàng Việt: Kiến nghị về vụ án tử tù Nguyễn Văn Chưởng + tin bài liên quan các vụ án oan.
(more…)