Archive for January 22, 2015

Phương Linh (VnExpress) – Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách nhận được nhiều khiếu nại nhất liên quan đến tham nhũng, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và cấp nước.

� Xem thêm: Bằng giả, 9.000 văn bản sai, 10 lần vỡ ống nước.
(more…)

Gia Tài Của Mác

Posted: January 22, 2015 in Uncategorized
Tags:

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến (Blog RFA) – Rồi chế độ toàn trị sẽ chấm dứt tại Việt Nam. Nhưng người Việt Nam không thể xây dựng đất nước bằng cách phủ định thực tại Việt Nam. Trong thực tại ấy, có Mác. (Đỗ Mạnh Tri)

� Xem thêm: Thực tế như ác mộng + Đùn đẩy về phía dân.
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa, Thanh Hà (RFI) – Washington là La Habana đang sang trang lịch sử. Sau hơn một nửa thế kỷ đoạn tuyệt, Mỹ và Cuba trên đà bình thường hóa quan hệ. Giảm nhẹ các biện pháp cấm vận với Cuba đang mở ra nhiều triển vọng làm ăn cho các doanh nhân Hoa Kỳ. Nhưng chấm dứt chính sách cô lập Cuba trước hết là một bài toán chiến lược của chính quyền Obama.
(more…)