Archive for January 28, 2015

Nam Nguyên (RFA) – Hai phần ba dân số 90 triệu của Việt Nam sống trong khu vực nông thôn đã góp phần vào kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 31 tỷ USD năm 2014. Bốn mươi năm sau khi thống nhất đất nước, nông dân Việt Nam đã hưởng được thành tựu gì và có mức sống như thế nào.

� Xem thêm: Bao giờ người nông dân sống được với cây lúa? + Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Phải thay đổi sản xuất ở cơ sở + Biệt thự “khủng” sai phép của Tỉnh ủy viên tỉnh Thái Nguyên + Dân nghèo Quảng Ngãi và ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình.
(more…)