Archive for February 9, 2015

Alan Phan – Bài Phỏng Vấn TS Alan Phan = BizLive – Kim Yến thực hiện – 6 Jan 2015

� Xem thêm: Đảo lộn thị trường bán lẻ trong nước.
(more…)

Advertisements

BLA: 04/02 – Chả biết là chuyện ngẫu nhiên hay là gì. Tôi hoàn toàn không có hàm ý ám chỉ bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Nhưng ông bà mình có câu “ở hiền gặp lành”, đừng làm điều gì thất đức. Trong vụ án Hồ Duy Hải quả có nhiều chuyện kỳ lạ và có thể còn nữa trong tương lai.
(more…)