Archive for March 7, 2015

Trà Mi (VOA) – Thêm một luật sư tại Việt Nam buộc phải bỏ nghề sau các hoạt động bênh vực và tranh đấu bảo vệ nhân quyền.

� Xem thêm: Áp lực nào khiến một luật sư phải bỏ nghề?
(more…)

Phạm Trần (VietCatholic News) – 30 năm qua, từ khi có chủ trương được gọi là Đổi Mới năm 1986, đảng Cộng sản Việt Nam đã nói đi nói lại trong suốt 11 khoá đảng từ VI đến XI về khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” , nhưng càng định hướng kinh tế Việt Nam càng nằm gọn trong vòng tay Trung Quốc và tiếp tục không làm nổi con ốc vít.

� Xem thêm: Xuất khẩu số 1 vào Mỹ, Việt Nam được hưởng bao nhiêu?
(more…)