Archive for April 4, 2015

Mi An (BĐV) – Có người đã gọi vui Việt Nam là đất nước của những kỷ lục, vụ tượng đài mẹ Việt Nam vừa khánh thành đã bong tróc nền là kỷ lục mới nhất.

� Xem thêm: Những cái nhất… kệch cỡm nhất ở Việt Nam + Dê, gà, nhím là những loài dễ đi lạc nhất Việt Nam.
(more…)

Vũ Ngọc Yên (BVN)Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu, không những chỉ ra con đường tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững mà còn tạo động lực và điều kiện để cải cách toàn diện hướng tới xây dựng một quốc gia dân chủ, pháp trị, phồn vinh và văn minh. Đất nước dưới chế độ độc đảng tuy đã có 40 năm hòa bình, song vẫn trì trệ, suy thoái.

� Xem thêm: Doanh nghiệp trong nước chưa hết khó.
(more…)

Trần Văn Tuấn (VNN) – VN cần giải quyết thực trạng khiến cho nguy cơ bị rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” đang hiện hữu.

� Xem thêm:  Quan ngoại tỉnh sắm nhà thủ đô và ‘kinh tế tư túi’.
(more…)

Nguyễn Văn Tuấn – Thật ra, đó là câu hỏi của người đại diện JICA (Quĩ Hợp tác Quốc tế của Nhật) dành cho phía Việt Nam trong cuộc họp báo hai ngày trước ở VN (1).

� Xem thêm: Hàn Quốc điều tra hối lộ tại Việt nam, nhục quá! + Ăn cắp hàng hiệu từ Thái qua Nhật: Xấu mặt người Việt.
(more…)