Archive for April 11, 2015

Nam Nguyên (RFA) – Tranh luận sôi nổi về vấn đề mở rộng quyền hạn của Thủ tướng trong phiên họp ngày 9/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam.

� Xem thêm: Tượng đài khoét sâu thêm ly tán hay tượng đài hòa hợp dân tộc
(more…)

(VNTB) – Quảng Nam – mảnh đất nghèo nằm trên khu vực miền Trung đầy gió bão nay trở thành địa danh được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông báo chí.

� Xem thêm: ‘Phép vua thua lệ… chủ tịch’ + “Cô ơi! cho con tôi ở lại lớp vì nó học yếu quá”.
(more…)