Archive for April 17, 2015

Hoàng Lan (VNE) – Nhà thầu Trung Quốc đang tham gia nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, năng lượng của Việt Nam, trong đó nhiều trường hợp chậm trễ, đội vốn và gây tranh cãi.

� Xem thêm: Đường sắt trên cao đội vốn 800 triệuUSD, chờ vay Trung Quốc?
(more…)

Nhà văn Nam Dao Gửi tới BBC từ Quebec, Canada – Ngày 30-4, ngày nếu có một triệu người vui, cũng là ngày có một triệu người buồn.

� Xem thêm: Bản Chất của Vấn Đề Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc Việt.
(more…)

Phạm Trần (Danlambao) – Đảng Cộng sản Việt Nam có thật lòng muốn hòa giải và hòa hợp dân tộc không hay chỉ nói một đàng làm một nẻo nên chia rẽ và hận thù đã chồng chất sau 40 năm kết thúc chiến tranh?

� Xem thêm: ‘Hòa giải Mỹ – Việt dễ hơn với nội bộ VN’
(more…)

Vòng vây thế tục

Posted: April 17, 2015 in Uncategorized
Tags:

Tuấn Khanh (Basam) Theo Blog RFA – Ngày 14/4, hơn 150 thương phế binh VNCH không khỏi bất ngờ khi được tin chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ của họ bị hủy bỏ đột ngột. Nơi đến quen thuộc và đầm ấm là Nhà thờ Chúa cứu thế, Kỳ Đồng, đã im lặng sập cửa mà không một lời giải thích, theo lệnh của linh mục Giám tỉnh là ông Giuse Nguyễn Ngọc Bích.

� Xem thêm: Thư xin lỗi quý Thương phế binh VNCH.
� Bài liên quan: Linh mục Phan Văn Lợi và TT Thích Không Tánh bị côn đồ sách nhiễu,hăm dọa
(more…)