Archive for April 29, 2015

Nguyễn Quang A (TBKTSG) – Việt Nam đang trở thành một công xưởng mới của châu Á, báo chí trong và ngoài nước đang bàn luận. Nhiều người nghĩ đấy là điều tốt, những người khác lại lo là chúng ta chỉ làm thuê cho tư bản nước ngoài, đến cái đinh vít cũng chẳng làm nổi.

� Xem thêm: Nguy cơ nằm ở chính chúng ta? + Nông dân Việt điêu đứng vì nông sản ế.
(more…)