Archive for April 30, 2015

Thành Luân (BĐV) – Những yếu kém của phía Trung Quốc, Việt Nam không phải không biết nhưng cái chính vẫn là những yếu kém về phía Việt Nam.

� Xem thêm: 1.300 tỉ đồng mua tàu đường sắt trên cao.
(more…)

(Tễu) – Cám cảnh đời công nhân 40 năm sau “Giải Phóng”
(more…)