Archive for May 1, 2015

Mai Tú Ân (TuZo) – Sự kiện 10 người trong ” Chữ Thập Đỏ Việt Nam” đã hèn nhát bỏ về trong sự nhục nhã cùng sự vô liêm sỉ của họ khi bào chữa cho cái hèn.

� Xem thêm: Khánh Hoà: Xây trụ sở ngàn tỷ, nhận cứu trợ khẩn cấp.
(more…)