Archive for May 3, 2015

Nguỵ biện

Posted: May 3, 2015 in Uncategorized
Tags:

GS Nguyễn văn Tuấn FB – Cách đây trên 10 năm tôi căn cứ vào những gì mình học qua và có viết một bài khá dài Thói Ngụy Biện của Người Việt để liệt kê những nguỵ biện phổ biến ở người Việt. Bài đó được phổ biến rất nhiều qua từng ấy năm. Nhưng hôm qua, nhân một cái note nhỏ về “Chứng từ của tội lỗi” (tôi không dùng chữ “tội ác”), tôi mới thấy thói nguỵ biện vẫn còn tồn tại trong khá nhiều bạn đọc.

� Xem thêm: Ở Việt Nam, báo chí tự do đến mức độ nào?
(more…)