Archive for May 9, 2015

(MTG) Tổng hợp theo Bizlive – Có lẽ, nhận định Việt Nam bị Lào, Campuchia vượt qua không còn là dự báo mà đã dần thành hiện thực. Số liệu thống kê của WB và WEF cho thấy, Việt Nam và các doanh nghiệp Việt đã bị 2 nước láng giềng vượt lên về năng lực cạnh tranh, trình độ sản xuất…

� Xem thêm: Có thị trường rồi, làm sao giữ chân khách hàng?
(more…)

Advertisements

Thế Thanh (Dân Luận) – Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCHTƯ khoá XI, ngày 7/5/2015, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tỏ rõ lập trường: “cán bộ và công tác cán bộ là ‘cái gốc của mọi công việc’, ‘nguyên nhân của mọi nguyên nhân’, ‘then chốt của then chốt’.”

� Xem thêm: 40 Năm Quán Quân Giải Lú + Bế Mạc Hội Nghị 11-11 TW Hội Nhậu + Cùng suy ngẫm sự kiên quyết của đảng.
(more…)