Archive for May 10, 2015

Mặc Lâm (RFA) – Những bất cập của Hội Nhà văn Việt Nam một lần nữa cho thấy sự tùy tiện, gia trưởng và phe nhóm trong tổ chức này qua việc gạch tên 9 thành viên của họ với lý do đã tham dự vào một tổ chức khác là Văn đoàn Độc lập mà Hội Nhà văn và cho rằng tổ chức này có biểu hiện vi phạm pháp luật.

� Xem thêm: Hàng loạt nhà văn, nhà thơ nổi tiếng tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam.
(more…)

Advertisements

Người Buôn GióĐại Vệ Chí Dị
(more…)