Archive for June 2, 2015

T.Thu (TBKTSG Online) – Mặc dù không còn nhiều công cụ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa do các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhưng Việt Nam dường như cũng chưa tận dụng hiệu quả các công cụ này.

� Xem thêm: Xảy ra vụ như Vinashin, ai chịu trách nhiệm? +  Lợi ích nhóm có nguy cơ lan rộng.
(more…)

Huỳnh Ngọc Chênh (Bà Đầm Xòe) – Vào ngày nhà báo blogger Trương Duy Nhất bị bắt cách đây tròn 2 năm, tôi tình cờ có mặt tại Đà Nẵng. Lúc một đoàn công an trên 20 người đang lục soát nhà và đọc lệnh bắt khẩn cấp anh thì tôi còn nghe một người quen ở Đà Nẵng khẳng định với tôi rằng Trương Duy Nhất là an ninh. Trước đó thì tôi nghe khá nhiều người nói đến tai tôi rằng TDN là người của tổng cục 2. Tôi không tin lắm vì biết chắc rằng cũng những người đó đi rỉ tai ở chỗ khác rằng tôi cũng là an ninh.
(more…)

Thành Tâm (Dân Luận) theo Đại kỷ Nguyên VN – Dự thảo Luật phí và lệ phí được Bộ Tài chính công khai đưa trên Cổng thông tin điện tử Bộ để lấy ý kiến của người dân từ ngày 15/12/2014, nhưng hầu như không có ý kiến phản hồi. Chỉ đến khi đưa ra quốc hội thảo luận ngày 29/5/2015, được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những chỗ bất hợp lý của dự thảo thì người dân mới biết và thực sự ngỡ ngàng với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.

� Xem thêm: Bi, hài với phí và lệ phí + Cái ngu của kẻ khôn! + Vơ vét tài nguyên công cộng + Đà Nẵng “xử” dự án treo, trả bãi biển cho dân.
(more…)