Archive for June 6, 2015

Kỳ Duyên – Chắc chắn, những “địa chủ, tư sản” thời mới- những ông “quan cách mạng” thời mới vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, nếu như cách làm vẫn còn duy ý chí, và nửa vời như lâu nay. Nếu không có được những giải pháp chính trị- kinh tế gắn bó, hỗ trợ nhau bền chặt.

� Xem thêm: Đảng cộng sản và tình thế bi kịch?
(more…)

Bạn đọc Danlambao – ‘Thượng tọa’ Thích Thanh Quyết, đại biểu quốc hội thuộc đoàn Quảng Ninh tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi có những phát ngôn ngớ ngẩn nhằm mục đích bảo vệ đảng.

� Xem thêm Nghịch lý: ĐBQH chịu trách nhiệm và dân phải trả nợ?
(more…)

Nguyễn Trọng Bình (Basam) theo Viet-studies – Thật ra, nếu nhìn ở chiều hướng tích cực nhất thì việc Quốc hội Việt Nam quyết định “họp kín” về tình hình Biển Đông ít nhiều đã cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề này.

� Xem thêm: Dân trí có hạn hay quan trí có vấn đề? + Quốc hội không ra nghị quyết về Biển Đông, đại biểu vẫn nhắc.
(more…)