Archive for June 16, 2015

Phạm Lan Phương (Paltalk LB) – Khi một thây người đổ xuống, xã hội thấy một hung thủ – một con người – đã có một cuộc đời sứt mẻ và đi sai khỏi tuổi thơ vì một chuyện gì đó của người lớn.

� Xem thêm: Chuyện buồn ở nhà Hạnh Phúc.
(more…)